اخبار و رویدادها

برگزاری جلسه بصیرت افزایی بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

برگزاری جلسه بصیرت افزایی بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

به همت بسیج کارکنان شهید باکری واحد تهران مرکزی جلسه بصیرت افزایی با هدف انسجام بخشی به برنامه های معرفتی، سیاسی و عقیدتی با حضور جمعی از مسئولین بسیج کارکنان و سرگروههای صالحین واحد تهران مرکزی برگزار شد.

ادامه مطلب